Index

BORGE EIENDOM AS

Orgnr: 810733772

tlf: 33313028
adresse: Kilengaten 15

id

32

organisasjonsnummer

810733772

navn

BORGE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kilengaten 15"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3117", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1965-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810733772

navn

BORGE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kilengaten 15

forradrpostnr

3117

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

15.01.1965

tlf

33313028

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810733772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2416175, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 63054592, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 49903048}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13151544}}, "journalnr": "2021387514", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810733772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32364843, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7807763}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 24557080}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30689749, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5145560}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25544189}}, "sumEgenkapitalGjeld": 63054592}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 795589, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7769744}, "driftsresultat": 1712812, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9482556}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -693255, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52176}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 745431}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1019557}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975874435 [navn] => BORGE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-11-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 810733772 [oppstartsdato] => 1965-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kilengaten 15"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3117", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?