Index

BORGEN GRUPPEN AS

Orgnr: 811565032

adresse: Borgenveien 14C

id

104

organisasjonsnummer

811565032

navn

BORGEN GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Borgenveien 14C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-24

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811565032

navn

BORGEN GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Borgenveien 14C

forradrpostnr

0370

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.02.2013

stiftelsesdato

24.12.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811565032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2052371, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18775662, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18660541}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 115121}}, "journalnr": "2020801799", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811565032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 159161, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 129161}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18616501, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18616500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18775662}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -37962, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38034}, "driftsresultat": -38034, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 71, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -37962}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921903901 [navn] => BORGEN GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811565032 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Borgenveien 14C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?