Index

BORGESKOGEN TERRASSE BORETTSLAG

Orgnr: 823370342

adresse: Jernbanegata 25

organisasjonsnummer

823370342

navn

BORGESKOGEN TERRASSE BORETTSLAG

organisasjonsform

{"kode": "BRL", "links": [], "beskrivelse": "Borettslag"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-09-10

naeringskode1

{"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 25"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3916", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8300", "beskrivelse": "Borettslag o.l."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-07-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3901", "kommunenummer": "3806"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

823370342

navn

BORGESKOGEN TERRASSE BORETTSLAG

organisasjonsform

BRL

forretningsadr

Jernbanegata 25

forradrpostnr

3916

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 44

ppostnr

3901

ppoststed

PORSGRUNN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.201

nkode2

nkode3

sektorkode

8300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.09.2019

stiftelsesdato

31.07.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

823370342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2492013, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16836310, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16800000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36310}}, "journalnr": "2021461013", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "BRL", "organisasjonsnummer": "823370342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35483, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15483}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16800827, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 827}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16800000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16836310}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15478, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 83845}, "driftsresultat": 131200, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 215045}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -115721, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 110}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 115831}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15478}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923544399 [navn] => BORGESKOGEN TERRASSE BORETTSLAG [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.201", "beskrivelse": "Borettslag"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 823370342 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 25"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3916", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3901", "kommunenummer": "3806"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?