Index

BORGUNDFJORDVEIEN 108 AS

Orgnr: 812496832

adresse: Borgundfjordvegen 108

id

2185

organisasjonsnummer

812496832

navn

BORGUNDFJORDVEIEN 108 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Borgundfjordvegen 108"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6017", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812496832

navn

BORGUNDFJORDVEIEN 108 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Borgundfjordvegen 108

forradrpostnr

6017

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.09.2013

stiftelsesdato

05.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812496832

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2076301, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1887044, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1704016}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 183028}}, "journalnr": "2020826947", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812496832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 175551, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 199494}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23943}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1711493, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1711493}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1887044}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 57477, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1199205}, "driftsresultat": 57274, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1256479}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 203, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 215}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 57477}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912504948 [navn] => BORGUNDFJORDVEIEN 108 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812496832 [oppstartsdato] => 2013-09-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Borgundfjordvegen 108"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6017", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?