Index

BØRSJØ INVEST AS

Orgnr: 819151342

adresse: P. A. Holms vei 25C

id

17853

organisasjonsnummer

819151342

navn

BØRSJØ INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-17

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["P. A. Holms vei 25C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1164", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819151342

navn

BØRSJØ INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

P. A. Holms vei 25C

forradrpostnr

1164

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.06.2017

stiftelsesdato

20.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819151342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2434585, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3410360, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3410360}}, "journalnr": "2021476045", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819151342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2640360, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2610360}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 770000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 500000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 270000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3410360}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 592562, "totalresultat": 592562, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19798}, "driftsresultat": -19798, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 612360, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 612360}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 592562}}]

Reserver mot visning?