Index

BORTIGARD AS

Orgnr: 810202572

tlf: 33051963
adresse: Løkkeveien 18

id

9

organisasjonsnummer

810202572

navn

BORTIGARD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løkkeveien 18"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3085", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1975-06-04

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810202572

navn

BORTIGARD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løkkeveien 18

forradrpostnr

3085

forradrpoststed

HOLMESTRAND

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

04.06.1975

tlf

33051963

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810202572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2555801, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4557673, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1232554}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3325119}}, "journalnr": "2021537567", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810202572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4192392, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 187981}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4004411}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 365281, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 314946}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50335}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4557673}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 603456, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 183214}, "driftsresultat": -6634, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 176580}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 616162, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 616246}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 84}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 609528}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971658525 [navn] => BORTIGARD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810202572 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8kkeveien 18"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3085", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?