Index

BOSE filial av utenlandsk foretak

https://www.bose.com

Orgnr: 965942122

tlf: 23 30 83 20
webside: www.bose.com
adresse: c/o Intertrust, Munkedamsveien 59B

organisasjonsnummer

965942122

navn

BOSE filial av utenlandsk foretak

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.432", "beskrivelse": "Engroshandel med radio og fjernsyn"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intertrust", "Munkedamsveien 59B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intertrust", "Postboks 2051 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.bose.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

965942122

navn

BOSE filial av utenlandsk foretak

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

c/o Intertrust Munkedamsveien 59B

forradrpostnr

0270

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Intertrust Postboks 2051 Vika

ppostnr

0125

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.432

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.1995

stiftelsesdato

tlf

23 30 83 20

tlf_mobil

url

www.bose.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

965942122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2210011, "valuta": "DKK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 98061422, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1154347}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 96907075}}, "journalnr": "2020972518", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "NUF", "organisasjonsnummer": "965942122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 69001917, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 66001917}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29059505, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29059505}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 98061422}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-04-01", "tilDato": "2020-03-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5526107, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30684928}, "driftsresultat": 7998110, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38683038}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1406351, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1406351}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6591759}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972339083 [navn] => BOSE FILIAL AV UTENLANDSK FORETAK [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til ikke-nu00e6ringsdrivende"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.432", "beskrivelse": "Engroshandel med radio og fjernsyn"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 965942122 [oppstartsdato] => 1993-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intertrust", "Munkedamsveien 59B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bose.com [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Intertrust", "Postboks 2051 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?