Index

BØSTRAND TRANSPORT & MASKIN AS

Orgnr: 819294372

adresse: Moldekleiv 28

id

18216

organisasjonsnummer

819294372

navn

BØSTRAND TRANSPORT & MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moldekleiv 28"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5919", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819294372

navn

BØSTRAND TRANSPORT & MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moldekleiv 28

forradrpostnr

5919

forradrpoststed

FREKHAUG

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.07.2017

stiftelsesdato

27.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819294372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2198155, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 483056, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 277000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 206056}}, "journalnr": "2020959343", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819294372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -30897, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 205164}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -236061}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 513953, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 509731}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4222}}, "sumEgenkapitalGjeld": 483056}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -221099, "totalresultat": -221099, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 867718}, "driftsresultat": -228866, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 638853}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10769, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10777}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -239634}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 813163772 [navn] => BØSTRAND TRANSPORT & MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819294372 [oppstartsdato] => 2014-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Moldekleiv 28"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5919", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?