Index

BOTUS NORWAY AS

https://www.botus.no

Orgnr: 917921725

mobil: 939 57 195
webside: www.botus.no
adresse: Papirbredden 3, Grønland 53

organisasjonsnummer

917921725

navn

BOTUS NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-31

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Papirbredden 3", "Grønland 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o EVOLVE", "Papirbredden 3", "Grønland 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"}

hjemmeside

www.botus.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917921725

navn

BOTUS NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Papirbredden 3 Grønland 53

forradrpostnr

3045

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o EVOLVE Papirbredden 3 Grønland 53

ppostnr

3045

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.10.2016

stiftelsesdato

01.08.2016

tlf

tlf_mobil

939 57 195

url

www.botus.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917921725

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2208495, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 157931, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 138988}}, "journalnr": "2020970626", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917921725"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -78102, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -108102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 236034, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 236034}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 157931}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 107163, "totalresultat": 107163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 308964}, "driftsresultat": 109636, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 418600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2474, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -131}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2343}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 107163}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918018735 [navn] => BOTUS NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917921725 [oppstartsdato] => 2016-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Papirbredden 3", "Gru00f8nland 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.botus.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o EVOLVE", "Papirbredden 3", "Gru00f8nland 53"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?