Index

BOVE AS

Orgnr: 920252680

adresse: Lybekkveien 4G

organisasjonsnummer

920252680

navn

BOVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-17

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lybekkveien 4G"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0772", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920252680

navn

BOVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lybekkveien 4G

forradrpostnr

0772

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.01.2018

stiftelsesdato

02.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920252680

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57402, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 89026, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11612}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 77414}}, "journalnr": "2021186770", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920252680"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24552, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 122}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 64474, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 64474}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 89026}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -300, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -385, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 385}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -385}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920394000 [navn] => BOVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920252680 [oppstartsdato] => 2018-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lybekkveien 4G"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0772", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?