Index

BOWLERS JESSHEIM AS

Orgnr: 912877183

mobil: 922 48 400
adresse: Storgata 16

id

124534

organisasjonsnummer

912877183

navn

BOWLERS JESSHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 16"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bowlers AS", "Jernbaneveien 6"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912877183

navn

BOWLERS JESSHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 16

forradrpostnr

2050

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bowlers AS Jernbaneveien 6

ppostnr

1400

ppoststed

SKI

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

02.12.2013

tlf

tlf_mobil

922 48 400

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877183

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2211215, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2439264, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1619844}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 819420}}, "journalnr": "2020974023", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877183"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5402126, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1434605}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6836731}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7841390, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2046681}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5794709}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2439264}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -267662, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8762783}, "driftsresultat": -225164, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8537619}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42498, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 70}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42568}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -267662}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912896021 [navn] => BOWLERS JESSHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 912877183 [oppstartsdato] => 2013-12-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 16"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bowlers AS", "Jernbaneveien 6"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1400", "kommunenummer": "3020"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?