Index

BOX541 AS

Orgnr: 812408542

adresse: Åsgarden 16

id

1996

organisasjonsnummer

812408542

navn

BOX541 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsgarden 16"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SKJEBERG", "postnummer": "1746", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812408542

navn

BOX541 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsgarden 16

forradrpostnr

1746

forradrpoststed

SKJEBERG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812408542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2488797, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13618802, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6932998}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6685804}}, "journalnr": "2021460395", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812408542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12616938, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 52184}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12564754}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1001864, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1001864}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13618802}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3133583, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 237794}, "driftsresultat": -237794, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3371377, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3371377}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3133583}}]

Reserver mot visning?