Index

BP INVEST AS

Orgnr: 811849472

tlf: 22 56 29 44
adresse: Thunes vei 2

id

753

organisasjonsnummer

811849472

navn

BP INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-22

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thunes vei 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0274", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811849472

navn

BP INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thunes vei 2

forradrpostnr

0274

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.04.2013

stiftelsesdato

16.04.2013

tlf

22 56 29 44

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811849472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2540143, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 712771, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 251627}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 461144}}, "journalnr": "2021515658", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811849472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -290956, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100022}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -390978}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1003727, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1003727}}, "sumEgenkapitalGjeld": 712771}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -258568, "totalresultat": -258568, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 257869}, "driftsresultat": -257869, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -699, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 704}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -258568}}]

Reserver mot visning?