Index

BPO INVEST AS

https://www.bpoi.no

Orgnr: 912595951

mobil: 977 42 158
webside: www.bpoi.no
adresse: 2. etasje, Billingstadsletta 25

id

118366

organisasjonsnummer

912595951

navn

BPO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-22

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["2. etasje", "Billingstadsletta 25"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o John Lyder", "Anders Rørholts vei 20"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3117", "kommunenummer": "3803"}

hjemmeside

www.bpoi.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912595951

navn

BPO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

2. etasje Billingstadsletta 25

forradrpostnr

1396

forradrpoststed

BILLINGSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o John Lyder Anders Rørholts vei 20

ppostnr

3117

ppoststed

TØNSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.10.2013

stiftelsesdato

09.10.2013

tlf

tlf_mobil

977 42 158

url

www.bpoi.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912595951

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2247143, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16557, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16557}}, "journalnr": "2021258814", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912595951"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16557, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13443}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16557}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1554}, "driftsresultat": 13446, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15000}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13446}}]

Reserver mot visning?