Index

BRAGERNES HOLDING AS

Orgnr: 812460382

adresse: Bråtan 48

id

2107

organisasjonsnummer

812460382

navn

BRAGERNES HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bråtan 48"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3022", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bråtan 48"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3022", "kommunenummer": "3005"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812460382

navn

BRAGERNES HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bråtan 48

forradrpostnr

3022

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Bråtan 48

ppostnr

3022

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.09.2013

stiftelsesdato

10.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812460382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1946578, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 317827, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 287827}}, "journalnr": "2020685446", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812460382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 215733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 895000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -679267}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 102094, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 102094}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 317827}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 119575, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 223871}, "driftsresultat": 119482, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 343354}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 93, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 93}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 119575}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912466663 [navn] => BRAGERNES HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812460382 [oppstartsdato] => 2013-09-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5tan 48"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3022", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5tan 48"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3022", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?