Index

BRAGESKAAL AS

Orgnr: 815630122

adresse: Fjellsetveien 30

id

9046

organisasjonsnummer

815630122

navn

BRAGESKAAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjellsetveien 30"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815630122

navn

BRAGESKAAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjellsetveien 30

forradrpostnr

2019

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.07.2015

stiftelsesdato

09.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815630122

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1923554, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31589, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31589}}, "journalnr": "2020661568", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815630122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31589, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9089}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31589}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3104, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3104, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3104}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3104}}]

Reserver mot visning?