Index

BRATENG AS

Orgnr: 811862282

adresse: c/o Kjell Arne Brateng, Garlivegen 305

id

787

organisasjonsnummer

811862282

navn

BRATENG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-24

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kjell Arne Brateng", "Garlivegen 305"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LEIRA I VALDRES", "postnummer": "2920", "kommunenummer": "3451"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 112"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FAGERNES", "postnummer": "2901", "kommunenummer": "3451"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811862282

navn

BRATENG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kjell Arne Brateng Garlivegen 305

forradrpostnr

2920

forradrpoststed

LEIRA I VALDRES

forradrkommnr

3451

forradrkommnavn

NORD-AURDAL

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 112

ppostnr

2901

ppoststed

FAGERNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2013

stiftelsesdato

16.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811862282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2435969, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 198922, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 100000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 98922}}, "journalnr": "2021480203", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811862282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 194321, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 164321}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4601, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1638}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2963}}, "sumEgenkapitalGjeld": 198922}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37851, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12435}, "driftsresultat": -12435, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 50285, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52124}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1839}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 37851}}]

Reserver mot visning?