Index

BRATLIE INVEST AS

Orgnr: 877078752

tlf: 22 28 98 78
mobil: 90033385
adresse: Solveien 97

id

57751

organisasjonsnummer

877078752

navn

BRATLIE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-12

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solveien 97"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1162", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877078752

navn

BRATLIE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solveien 97

forradrpostnr

1162

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.01.1997

stiftelsesdato

19.12.1996

tlf

22 28 98 78

tlf_mobil

90033385

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877078752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2386813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8773, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8773}}, "journalnr": "2021430428", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877078752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -461280, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 417692}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -878972}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 470054, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 470054}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8773}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5079, "totalresultat": -5079, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5081}, "driftsresultat": -5081, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5079}}]

Reserver mot visning?