Index

BRATTHOLM AS

Orgnr: 812161962

adresse: Kleven 13

id

1439

organisasjonsnummer

812161962

navn

BRATTHOLM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kleven 13"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4515", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812161962

navn

BRATTHOLM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kleven 13

forradrpostnr

4515

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

22.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812161962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2449951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33539131, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 29698326}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3840805}}, "journalnr": "2021419825", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812161962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11271376, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11241376}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22267755, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 959517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21308238}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33539131}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1402937, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5886551}, "driftsresultat": 2259978, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8146529}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -461341, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9468}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 470809}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1798637}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912202097 [navn] => BRATTHOLM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812161962 [oppstartsdato] => 2013-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kleven 13"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4515", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?