Index

BRAUTE HOLDING AS

Orgnr: 811974242

mobil: 90541000
adresse: c/o Malermester Braute AS

id

1018

organisasjonsnummer

811974242

navn

BRAUTE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-23

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malermester Braute AS"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ØRSKOG", "postnummer": "6240", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811974242

navn

BRAUTE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Malermester Braute AS

forradrpostnr

6240

forradrpoststed

ØRSKOG

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.341

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.05.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

tlf_mobil

90541000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811974242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2525385, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 362650, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 359201}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3449}}, "journalnr": "2021498754", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811974242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -61163, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 330000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -391163}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 423813, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 423813}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 362650}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23727, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23728}, "driftsresultat": -23728, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23727}}]

Reserver mot visning?