Index

BRAVEHEART AS

Orgnr: 818737882

adresse: Sagveien 23C

id

16758

organisasjonsnummer

818737882

navn

BRAVEHEART AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sagveien 23C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0459", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818737882

navn

BRAVEHEART AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sagveien 23C

forradrpostnr

0459

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818737882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2539031, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 403117, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34408}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 368708}}, "journalnr": "2021521390", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818737882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -233169, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -263169}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 636286, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 636286}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 403117}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 66169, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 407136}, "driftsresultat": 66219, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 473355}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -50, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 129}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 179}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 66169}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918802371 [navn] => BRAVEHEART AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818737882 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sagveien 23C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0459", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?