Index

BREIDABLIKK TRUDVANG AS

Orgnr: 815289242

adresse: Tollef Kildes gate

id

8232

organisasjonsnummer

815289242

navn

BREIDABLIKK TRUDVANG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollef Kildes gate"], "kommune": "ÅMOT", "landkode": "NO", "poststed": "RENA", "postnummer": "2450", "kommunenummer": "3422"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 84"], "kommune": "ÅMOT", "landkode": "NO", "poststed": "RENA", "postnummer": "2451", "kommunenummer": "3422"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815289242

navn

BREIDABLIKK TRUDVANG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollef Kildes gate

forradrpostnr

2450

forradrpoststed

RENA

forradrkommnr

3422

forradrkommnavn

ÅMOT

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 84

ppostnr

2451

ppoststed

RENA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.04.2015

stiftelsesdato

13.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815289242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2188569, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13500101, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13341989}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 158111}}, "journalnr": "2020946391", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815289242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6919942, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1750000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5169942}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6580159, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 445779}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6134381}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13500101}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80083, "totalresultat": 80083, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3885777}, "driftsresultat": 316918, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4202695}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -214248, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 61453}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 275702}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 102670}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972993727 [navn] => TRUDVANG RENA HOTELL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 815289242 [oppstartsdato] => 1993-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollef Kildes gate 30"], "kommune": "u00c5MOT", "landkode": "NO", "poststed": "RENA", "postnummer": "2450", "kommunenummer": "3422"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 84"], "kommune": "u00c5MOT", "landkode": "NO", "poststed": "RENA", "postnummer": "2451", "kommunenummer": "3422"} [datoEierskifte] => 2015-09-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?