Index

BREKKE SPORT STOA AS

https://www.brekkesport.no

Orgnr: 812439472

mobil: 400 51 567
webside: www.brekkesport.no
adresse: Stoaveien 43

id

2072

organisasjonsnummer

812439472

navn

BREKKE SPORT STOA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.641", "beskrivelse": "Butikkhandel med sportsutstyr"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stoaveien 43"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-30

hjemmeside

www.brekkesport.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812439472

navn

BREKKE SPORT STOA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stoaveien 43

forradrpostnr

4848

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.641

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

30.08.2013

tlf

tlf_mobil

400 51 567

url

www.brekkesport.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812439472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551707, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7775728, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 373234}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7402494}}, "journalnr": "2021532724", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812439472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2914066, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1914066}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4861661, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2785484}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2076177}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7775728}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 580338, "totalresultat": 580338, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15937572}, "driftsresultat": 831141, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16768713}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -87071, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4294}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 91365}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 744071}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912506037 [navn] => BREKKE SPORT STOA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.641", "beskrivelse": "Butikkhandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 812439472 [oppstartsdato] => 2013-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stoaveien 43"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => www.brekkesport.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?