Index

BRIGHT PLANET AS

Orgnr: 811721492

adresse: Jerikoveien 22

id

434

organisasjonsnummer

811721492

navn

BRIGHT PLANET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jerikoveien 22"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1067", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811721492

navn

BRIGHT PLANET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jerikoveien 22

forradrpostnr

1067

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

11.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811721492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2219431, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1434206, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1434206}}, "journalnr": "2021110809", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811721492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 412049, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 382049}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1022157, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 735740}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 286417}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1434206}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 68169, "totalresultat": 68169, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2931897}, "driftsresultat": 100318, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3032215}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18866, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 79}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18945}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 81452}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911750538 [navn] => BRIGHT PLANET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811721492 [oppstartsdato] => 2013-03-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jerikoveien 22"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1067", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?