Index

BRIS BYGG & TAKST AS

Orgnr: 811931152

adresse: Nordbyveien 29

id

939

organisasjonsnummer

811931152

navn

BRIS BYGG & TAKST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-13

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordbyveien 29"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1406", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811931152

navn

BRIS BYGG & TAKST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordbyveien 29

forradrpostnr

1406

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.05.2013

stiftelsesdato

18.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811931152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2353185, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 78446, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 78446}}, "journalnr": "2021282397", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811931152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30476, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 476}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47970, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47970}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 78446}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 63517, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 287345}, "driftsresultat": 100155, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 387500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18703, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18720}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 81452}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911958635 [navn] => BRIS BYGG & TAKST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811931152 [oppstartsdato] => 2013-04-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordbyveien 29"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1406", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?