Index

BRIS EIENDOM AS

Orgnr: 810093382

adresse: c/o BDO AS, Fjellgata 6

id

3

organisasjonsnummer

810093382

navn

BRIS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o BDO AS", "Fjellgata 6"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4612", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1974-10-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810093382

navn

BRIS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o BDO AS Fjellgata 6

forradrpostnr

4612

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

23.10.1974

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810093382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2394839, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2163399, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2163215}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 184}}, "journalnr": "2021439340", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810093382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -14164903, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5450700}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -19615603}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16328302, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23284}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16305018}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2163399}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -49030, "totalresultat": -49030, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48492}, "driftsresultat": -48492, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -538, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 543}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -49030}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985085897 [navn] => BRIS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-11-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810093382 [oppstartsdato] => 2002-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o BDO AS", "Fjellgata 6"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4612", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?