Index

BROBYGGER ALLIANSEN AS

Orgnr: 918098593

adresse: Verksveien 14

id

246892

organisasjonsnummer

918098593

navn

BROBYGGER ALLIANSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verksveien 14"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3031", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918098593

navn

BROBYGGER ALLIANSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verksveien 14

forradrpostnr

3031

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

23.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098593

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2170025, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5}}, "journalnr": "2020924566", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098593"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17022, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12978}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -17017, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -17017}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18258, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37722}, "driftsresultat": -19222, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 964, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 964}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18258}}]

Reserver mot visning?