Index

BROCHSGATE 3 AS

Orgnr: 813013282

adresse: c/o Arctic Business Management, Haakon VIIs gate 5

id

3231

organisasjonsnummer

813013282

navn

BROCHSGATE 3 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arctic Business Management", "Haakon VIIs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arctic Business Management AS", "Postboks 1833 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

813013282

navn

BROCHSGATE 3 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Arctic Business Management Haakon VIIs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Arctic Business Management AS Postboks 1833 Vika

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.01.2014

stiftelsesdato

12.11.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

813013282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2462117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24504466, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19122275}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5382191}}, "journalnr": "2021435026", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813013282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5765372, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5274022}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 491350}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 18739094, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2370109}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16368985}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24504466}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1586165, "totalresultat": 1586165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3124823}, "driftsresultat": 2691241, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5816064}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -657696, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 657735}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2033544}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913022629 [navn] => BROCHSGATE 3 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 813013282 [oppstartsdato] => 2014-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arctic Business Management", "Haakon VIIs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Arctic Business Management AS", "Postboks 1833 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?