Index

BRODERSEN & LARSEN AS

Orgnr: 810838302

adresse: c/o Bernt Brovold, Jamtlandsvegen 3414

id

33

organisasjonsnummer

810838302

navn

BRODERSEN & LARSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bernt Brovold", "Jamtlandsvegen 3414"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VUKU", "postnummer": "7660", "kommunenummer": "5038"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1954-03-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810838302

navn

BRODERSEN & LARSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Bernt Brovold Jamtlandsvegen 3414

forradrpostnr

7660

forradrpoststed

VUKU

forradrkommnr

5038

forradrkommnavn

VERDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

26.03.1954

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810838302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2415835, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4044081, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3917426}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 126655}}, "journalnr": "2021386692", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810838302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3361645, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 411008}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2950636}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 682436, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 86019}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 596417}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4044081}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 49222, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 72315}, "driftsresultat": 89685, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 162000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -40463, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 156}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 40619}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 49222}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920072887 [navn] => BRODERSEN & LARSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810838302 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bernt Brovold", "Jamtlandsvegen 3414"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VUKU", "postnummer": "7660", "kommunenummer": "5038"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?