Index

BRØDR BERNTSEN AS

https://www.bberntsen.no

Orgnr: 810547472

tlf: 32 10 97 70
webside: www.bberntsen.no
adresse: Hensmoveien 43

id

24

organisasjonsnummer

810547472

navn

BRØDR BERNTSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"}

antallAnsatte

35

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hensmoveien 43"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3516", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1940-02-29

hjemmeside

www.bberntsen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810547472

navn

BRØDR BERNTSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hensmoveien 43

forradrpostnr

3516

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

29.02.1940

tlf

32 10 97 70

tlf_mobil

url

www.bberntsen.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

35

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810547472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2395715, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 75704000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7855000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 67849000}}, "journalnr": "2021342169", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810547472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13848000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10017000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3831000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 61856000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 61856000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 75704000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26981000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 122121000}, "driftsresultat": 33632000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 155753000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 959000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 964000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34591000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973260030 [navn] => BERNTSEN BRØDR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"} [antallAnsatte] => 35 [overordnetEnhet] => 810547472 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hensmoveien 43"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3516", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?