Index

BRØDRENE HANSEN GRAVESERVICE AS

Orgnr: 877021572

mobil: 91300305
adresse: Tyslevveien 60

id

57676

organisasjonsnummer

877021572

navn

BRØDRENE HANSEN GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tyslevveien 60"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1163", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877021572

navn

BRØDRENE HANSEN GRAVESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tyslevveien 60

forradrpostnr

1163

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.12.1996

stiftelsesdato

30.11.1996

tlf

tlf_mobil

91300305

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877021572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2413979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4830161, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 739472}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4090689}}, "journalnr": "2021379696", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877021572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1704882, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 132000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1572882}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3125279, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3125279}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4830161}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18426, "totalresultat": 18426, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8308286}, "driftsresultat": 11390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8319676}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12232, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16183}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3951}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23622}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977060532 [navn] => BRØDRENE HANSEN GRAVESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 877021572 [oppstartsdato] => 1996-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tyslevveien 60"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1163", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?