Index

BRØDRENE HILLERSØY AS

Orgnr: 916006098

adresse: Hellersøyvegen 22

id

194862

organisasjonsnummer

916006098

navn

BRØDRENE HILLERSØY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hellersøyvegen 22"], "kommune": "ASKVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "BULANDET", "postnummer": "6987", "kommunenummer": "4645"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916006098

navn

BRØDRENE HILLERSØY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hellersøyvegen 22

forradrpostnr

6987

forradrpoststed

BULANDET

forradrkommnr

4645

forradrkommnavn

ASKVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

31.08.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006098

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1794810, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 53167501, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51056990}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2110511}}, "journalnr": "2020519791", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006098"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8226362, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100287}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8126075}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44941139, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6829275}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 38111865}}, "sumEgenkapitalGjeld": 53167501}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 56423, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22236559}, "driftsresultat": 1287548, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23524107}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1215152, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50042}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1265194}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 72396}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 978923704 [navn] => BRØDRENE HILLERSØY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-09-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916006098 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bulandet"], "kommune": "ASKVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "BULANDET", "postnummer": "6987", "kommunenummer": "4645"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-12-03 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?