Index

BRØDRENE JENSEN AS

Orgnr: 913079817

tlf: 67 83 08 30
adresse: Strandveien 50

id

128312

organisasjonsnummer

913079817

navn

BRØDRENE JENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 50"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1935-11-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913079817

navn

BRØDRENE JENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 50

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.11.1935

tlf

67 83 08 30

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079817

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1584664, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1549374737, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1337805613}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 211569124}}, "journalnr": "2020302675", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079817"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1189747567, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 85851379}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1103896188}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 359627170, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 280132846}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 79494324}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1549374737}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 406531874, "totalresultat": 406531874, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15635774}, "driftsresultat": -13348456, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2287318}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 418325674, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 445615557}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27289883}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 404977218}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974115565 [navn] => BRØDRENE JENSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913079817 [oppstartsdato] => 1967-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 50"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?