Index

BRØDRENE STRAY AS

Orgnr: 888358072

tlf: 38 69 90 07
mobil: 95762235
adresse: Banehaven 18

id

71655

organisasjonsnummer

888358072

navn

BRØDRENE STRAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-29

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Banehaven 18"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4612", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 221"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4662", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888358072

navn

BRØDRENE STRAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Banehaven 18

forradrpostnr

4612

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 221

ppostnr

4662

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2005

stiftelsesdato

16.06.2005

tlf

38 69 90 07

tlf_mobil

95762235

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888358072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2384113, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13801897, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13602531}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 199366}}, "journalnr": "2021332399", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888358072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 238046, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -261954}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13563851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3478728}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10085123}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13801897}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16837, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16859}, "driftsresultat": -16859, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16837}}]

Reserver mot visning?