Index

BRØDRENE TRANSPORT AS

Orgnr: 819027072

adresse: Tøyengata 2

id

17533

organisasjonsnummer

819027072

navn

BRØDRENE TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.110", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av kjøtt"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tøyengata 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819027072

navn

BRØDRENE TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tøyengata 2

forradrpostnr

0190

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

27.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819027072

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1997657, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 240996, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 239360}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1636}}, "journalnr": "2020741896", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819027072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -283232, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -313232}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 524228, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 524228}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 240996}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -38243, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 202655}, "driftsresultat": -38259, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 164396}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -38243}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919092971 [navn] => BRØDRENE TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.110", "beskrivelse": "Bearbeiding og konservering av kju00f8tt"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 819027072 [oppstartsdato] => 2017-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00f8yengata 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?