Index

BROS INTERACTIVE AS

Orgnr: 916004702

mobil: 926 42 370
adresse: Brånåstoppen 17

id

194820

organisasjonsnummer

916004702

navn

BROS INTERACTIVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brånåstoppen 17"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916004702

navn

BROS INTERACTIVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brånåstoppen 17

forradrpostnr

2019

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

22.09.2015

tlf

tlf_mobil

926 42 370

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

916004702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2229163, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1096788, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10846}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1085942}}, "journalnr": "2021122089", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916004702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 492050, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 462050}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 604738, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 604738}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1096788}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 324523, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1202633}, "driftsresultat": 415869, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1618502}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 186, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 498}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 312}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 416055}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916010257 [navn] => BROS INTERACTIVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 916004702 [oppstartsdato] => 2015-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5nu00e5stoppen 17"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?