Index

BRUNSTAD AS

Orgnr: 810859482

tlf: 70 24 60 00
adresse: Sykkylvsvegen 415

id

35

organisasjonsnummer

810859482

navn

BRUNSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av møbler ellers"}

antallAnsatte

52

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sykkylvsvegen 415"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "SYKKYLVEN", "postnummer": "6230", "kommunenummer": "1528"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1961-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810859482

navn

BRUNSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sykkylvsvegen 415

forradrpostnr

6230

forradrpoststed

SYKKYLVEN

forradrkommnr

1528

forradrkommnavn

SYKKYLVEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

31.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

10.05.1961

tlf

70 24 60 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

52

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810859482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2447409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 46484528, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19730573}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 26753956}}, "journalnr": "2021414422", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810859482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23115752, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16816578}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6299175}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23368776, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18097622}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5271154}}, "sumEgenkapitalGjeld": 46484528}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3236690, "totalresultat": 3236690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 96232141}, "driftsresultat": 3928793, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 100160934}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 243753, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3044772}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2801019}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4172545}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974075253 [navn] => BRUNSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av mu00f8bler ellers"} [antallAnsatte] => 52 [overordnetEnhet] => 810859482 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sykkylvsvegen 415"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "SYKKYLVEN", "postnummer": "6230", "kommunenummer": "1528"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?