Index

BRUUN HOLDING 1 AS

Orgnr: 916006837

adresse: Paimioveien 4

id

194881

organisasjonsnummer

916006837

navn

BRUUN HOLDING 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Paimioveien 4"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "ÅS", "postnummer": "1435", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Spydebergveien 169"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SPYDEBERG", "postnummer": "1820", "kommunenummer": "3014"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916006837

navn

BRUUN HOLDING 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Paimioveien 4

forradrpostnr

1435

forradrpoststed

ÅS

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

Spydebergveien 169

ppostnr

1820

ppoststed

SPYDEBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

10.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006837

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2268225, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 480023, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30023}}, "journalnr": "2021288394", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006837"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 307057, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 277057}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 172966, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 172966}}, "sumEgenkapitalGjeld": 480023}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 130001, "totalresultat": 130001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5006}, "driftsresultat": -5006, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 135007, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 135007}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 130001}}]

Reserver mot visning?