Index

BRYNE BYGGDRIFT AS

Orgnr: 814582582

adresse: Solhøgda 4

id

6714

organisasjonsnummer

814582582

navn

BRYNE BYGGDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solhøgda 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814582582

navn

BRYNE BYGGDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solhøgda 4

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.12.2014

stiftelsesdato

15.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814582582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2287173, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 975100, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 313019}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 662081}}, "journalnr": "2021316711", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814582582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 187418, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 157418}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 787683, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 620483}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 167200}}, "sumEgenkapitalGjeld": 975100}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 43801, "totalresultat": 43801, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2788854}, "driftsresultat": 68599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2857453}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9425, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9509}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 59174}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914586445 [navn] => BRYNE BYGGDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 814582582 [oppstartsdato] => 2014-11-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solhu00f8gda 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?