Index

BSA BETONGVARE AS

Orgnr: 820370422

adresse: Ringtunveien 10

id

21171

organisasjonsnummer

820370422

navn

BSA BETONGVARE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringtunveien 10"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRÅLUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820370422

navn

BSA BETONGVARE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringtunveien 10

forradrpostnr

1712

forradrpoststed

GRÅLUM

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.02.2018

stiftelsesdato

16.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

820370422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14050, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6783651, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1051630}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5732021}}, "journalnr": "2021138513", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820370422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2784378, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 140200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2644178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3999273, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3962957}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 36316}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6783651}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1880157, "totalresultat": 1880157, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16073159}, "driftsresultat": 2409994, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18483153}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 168, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3280}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3111}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2410163}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920537162 [navn] => BSA BETONGVARE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 820370422 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringtunveien 10"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRu00c5LUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?