Index

BT FASADE AS

https://www.betongtekno.no

Orgnr: 893581782

tlf: 97 62 65 50
webside: www.betongtekno.no
adresse: Sørflåtveien 59

id

81634

organisasjonsnummer

893581782

navn

BT FASADE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørflåtveien 59"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4018", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 315"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"}

hjemmeside

www.betongtekno.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893581782

navn

BT FASADE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørflåtveien 59

forradrpostnr

4018

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 315

ppostnr

4068

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2009

stiftelsesdato

05.01.2009

tlf

97 62 65 50

tlf_mobil

url

www.betongtekno.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893581782

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1495046, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2446234, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 679878}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1766355}}, "journalnr": "2020208750", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893581782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 287967, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 118000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 169967}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2158266, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1999451}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 158816}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2446234}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 751269, "totalresultat": 751269, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7436857}, "driftsresultat": 1020786, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8457643}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45455, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1354}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 46809}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 975331}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993601845 [navn] => BT FASADE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-01-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 893581782 [oppstartsdato] => 2009-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rflu00e5tveien 59"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4018", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => www.betongtekno.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 315"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?