Index

BTS TRONDHEIM AS

Orgnr: 812037722

mobil: 982 30 830
adresse: C/O Bjørn Håkon Berg, Vangsveien 109

id

1149

organisasjonsnummer

812037722

navn

BTS TRONDHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Bjørn Håkon Berg", "Vangsveien 109"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7100", "kommunenummer": "5054"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7101", "kommunenummer": "5054"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812037722

navn

BTS TRONDHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Bjørn Håkon Berg Vangsveien 109

forradrpostnr

7100

forradrpoststed

RISSA

forradrkommnr

5054

forradrkommnavn

INDRE FOSEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 5

ppostnr

7101

ppoststed

RISSA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

tlf_mobil

982 30 830

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812037722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2314589, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 118881, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36582}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 82299}}, "journalnr": "2021362439", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812037722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -397686, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16799}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -414485}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 516567, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 338582}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 177985}}, "sumEgenkapitalGjeld": 118881}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -80174, "totalresultat": -80174, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 375377}, "driftsresultat": -79069, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 296309}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1105, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1108}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -80174}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912055787 [navn] => OLJEFYRINGSEKSPERTEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812037722 [oppstartsdato] => 2013-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Bju00f8rn Hu00e5kon Berg", "Vangsveien 109"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7100", "kommunenummer": "5054"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5"], "kommune": "INDRE FOSEN", "landkode": "NO", "poststed": "RISSA", "postnummer": "7101", "kommunenummer": "5054"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?