Index

BUCKEN INVEST AS

Orgnr: 812121022

adresse: c/o Olstad AS, C. Sundts gate 39

id

1367

organisasjonsnummer

812121022

navn

BUCKEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Olstad AS", "C. Sundts gate 39"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5004", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812121022

navn

BUCKEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Olstad AS C. Sundts gate 39

forradrpostnr

5004

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812121022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2144863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 715242, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 713863}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1379}}, "journalnr": "2020896034", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812121022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 715233, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 685233}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 715242}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80128, "totalresultat": 80128, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81}, "driftsresultat": -81, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 80922, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80922}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 80841}}]

Reserver mot visning?