Index

Bugge & Amundsen AS

Orgnr: 810902612

tlf: 33 32 48 53
adresse: v/ Vestfold Økonomisenter AS, Stensarmen 16

id

39

organisasjonsnummer

810902612

navn

Bugge & Amundsen AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "52.221", "beskrivelse": "Drift av havne- og kaianlegg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Vestfold Økonomisenter AS", "Stensarmen 16"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3112", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1941-02-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

810902612

navn

Bugge & Amundsen AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Vestfold Økonomisenter AS Stensarmen 16

forradrpostnr

3112

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

52.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.02.1941

tlf

33 32 48 53

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810902612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2071219, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5074430, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4155474}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 918956}}, "journalnr": "2020822403", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810902612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4992396, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2620000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2372396}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 82034, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82034}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5074430}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 168898, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24052}, "driftsresultat": -24052, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 273584, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 273584}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 249532}}]

Reserver mot visning?