Index

BUILTBY AS

Orgnr: 811863262

adresse: c/o Matias Utnem, Bekkedalsveien 20

id

792

organisasjonsnummer

811863262

navn

BUILTBY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Matias Utnem", "Bekkedalsveien 20"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERØ", "postnummer": "3770", "kommunenummer": "3814"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkedalsveien 20"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERØ", "postnummer": "3770", "kommunenummer": "3814"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811863262

navn

BUILTBY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Matias Utnem Bekkedalsveien 20

forradrpostnr

3770

forradrpoststed

KRAGERØ

forradrkommnr

3814

forradrkommnavn

KRAGERØ

forradrland

Norge

postadresse

Bekkedalsveien 20

ppostnr

3770

ppoststed

KRAGERØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2013

stiftelsesdato

04.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811863262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2402719, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 126783, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 89882}}, "journalnr": "2021443732", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811863262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 55293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 25293}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 71490, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 70291}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1199}}, "sumEgenkapitalGjeld": 126783}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 101430, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102098}, "driftsresultat": 117737, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 219835}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 117738}}]

Reserver mot visning?