Index

BULK BERGER IV AS

Orgnr: 812073982

adresse: Frognerstranda 2

id

1235

organisasjonsnummer

812073982

navn

BULK BERGER IV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frognerstranda 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812073982

navn

BULK BERGER IV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frognerstranda 2

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812073982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2413251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8557281, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8212795}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 344485}}, "journalnr": "2021377290", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812073982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8059314, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7330765}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 728549}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 497967, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 497967}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8557281}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 357432, "totalresultat": 357432, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 116271}, "driftsresultat": 128005, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 244275}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 330242, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 330242}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 458247}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912126994 [navn] => BULK BERGER IV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812073982 [oppstartsdato] => 2013-06-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frognerstranda 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?