Index

BULLO AS

Orgnr: 815429362

adresse: Stortorget 28

id

8538

organisasjonsnummer

815429362

navn

BULLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-22

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stortorget 28"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815429362

navn

BULLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stortorget 28

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2015

stiftelsesdato

06.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815429362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2594541, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 40886185, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38487413}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2398772}}, "journalnr": "2021583629", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815429362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14318637, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 13600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 718637}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26567548, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 224907}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 26342641}}, "sumEgenkapitalGjeld": 40886185}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 661624, "totalresultat": 661624, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 202822}, "driftsresultat": 1394845, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1597667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -546417, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29937}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 576354}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 848428}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915433286 [navn] => BULLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815429362 [oppstartsdato] => 2015-08-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stortorget 28"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?