Index

BURRE INVEST AS

Orgnr: 811936642

adresse: c/o Nils Helge Aarrestad, Nedre Rishagen 5

id

947

organisasjonsnummer

811936642

navn

BURRE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-14

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nils Helge Aarrestad", "Nedre Rishagen 5"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4321", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811936642

navn

BURRE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Nils Helge Aarrestad Nedre Rishagen 5

forradrpostnr

4321

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.05.2013

stiftelsesdato

12.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811936642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57008, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6026031, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 327000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5699031}}, "journalnr": "2021181518", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811936642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 976116, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1041209}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -65093}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5049916, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5049916}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6026031}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 270689, "totalresultat": 270689, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 89511}, "driftsresultat": -89511, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 360200, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 439151}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 78951}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 270689}}]

Reserver mot visning?