Index

BUSINESS CLUB INTERNATIONAL AS

Orgnr: 811811092

adresse: Oscars gate 27

id

657

organisasjonsnummer

811811092

navn

BUSINESS CLUB INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-15

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oscars gate 27"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Helberg", "Postboks 3 Tåsen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0801", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811811092

navn

BUSINESS CLUB INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oscars gate 27

forradrpostnr

0352

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Helberg Postboks 3 Tåsen

ppostnr

0801

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2013

stiftelsesdato

08.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811811092

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2154761, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 310, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 310}}, "journalnr": "2020935082", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811811092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -194992, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -219326}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 195302, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 195302}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 310}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2963}, "driftsresultat": 37, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15}}]

Reserver mot visning?