Index

BUSINESSPEOPLE REKRUTTERING AS

Orgnr: 818629702

adresse: Billingstadsletta 14

id

16427

organisasjonsnummer

818629702

navn

BUSINESSPEOPLE REKRUTTERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "78.100", "beskrivelse": "Rekruttering og formidling av arbeidskraft"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Billingstadsletta 14"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 171"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1376", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818629702

navn

BUSINESSPEOPLE REKRUTTERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Billingstadsletta 14

forradrpostnr

1396

forradrpoststed

BILLINGSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 171

ppostnr

1376

ppoststed

BILLINGSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

78.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2017

stiftelsesdato

11.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818629702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551301, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9229161, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9229161}}, "journalnr": "2021532072", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818629702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 154794, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 124794}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9074367, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9074367}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9229161}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1015546, "totalresultat": 1015546, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11585843}, "driftsresultat": 1308169, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12894012}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 362, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 639}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 277}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1308531}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918677941 [navn] => BUSINESSPEOPLE REKRUTTERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.100", "beskrivelse": "Rekruttering og formidling av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 818629702 [oppstartsdato] => 2017-02-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Billingstadsletta 14"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 171"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1376", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?